Annonce

Annonce

Klummebillede

Bare siden 2015 er markedet for økologi mere end fordoblet, og det er mere end tredoblet siden 2010. Foto: ØL

Økologien spiller stadig en afgørende rolle for fremtidens fødevaresystem

MARKEDSKLUMME: Set på den lange bane er den økologiske afsætning særdeles sund og vital, men set på den korte bane bokser markedet lige nu med en række generende ”influenza-symptomer”.

Her halvvejs gennem 2022 er det oplagt at gøre status på udviklingen i det økologiske salg. Går det godt, eller går det skidt? Svaret er nok ja til begge dele, for det afhænger helt af det perspektiv og den horisont, vi lægger for dagen.

De markedsforhold, som vi aktuelt oplever, er langt mere ustabile, end de har været i mange år. Og det påvirker naturligvis markedet - også det økologiske marked.

Generelt siger langt de fleste af vores kontakter i markedet, at den nuværende turbulens giver ekstraordinære udfordringer. Og for mange er dette også ensbetydende med en opbremsning i den økologiske salgsvækst. Men vi får også meldinger om aktører, der lige nu har markant fremgang i deres økologiske afsætning.

Overordnet set er vores vurdering, at økologiafsætningen i 2022 (akkurat som i 2021) vil være kendetegnet ved konsolidering og svage fald i udvalgte kategorier. Hvilket står i stærk kontrast til de tocifrede vækstrater, vi så i en årrække før den nuværende afmatning. 

Så er det begyndelsen til enden på økologien?

Ingenlunde. Akkurat som de store, førende aktieindekser kan vise endog særdeles drastiske fald over kortere perioder, så er den langsigtede, mangeårige udvikling utvetydig: markant vækst.

Sådan er det også med økologien. Med de lange briller på er billedet klart: økologien har historisk vokset markant, og vil også gøre det fremadrettet. Det vil den, fordi det giver mening for både den enkelte forbruger og for samfundet som helhed, når vi skal i mål med de klimamæssige udfordringer og de problematikker, der ligger i hele omstillingen til et mere grønt og bæredygtigt fødevaresystem.

Bare siden 2015 er markedet for økologi mere end fordoblet, og det er mere end tredoblet siden 2010. Og der er endnu enorme landvindinger for økologien at erobre både i produktionen og i forbruget. Derfor vil økologien også langsigtet vokse til et markant højere niveau end i dag. Det er rart at vide.

Men det ændrer jo ikke ved, at de udfordringer, der lige nu kendetegner det økologiske marked, gør særdeles ondt på en række aktører. Naturligvis forstærket af det forhold, at både udbud og efterspørgsel er udfordret. Udbuddet pga. forsyningsproblemer, øgede energiomkostninger, eskalerende råvarepriser og rentestigninger. Efterspørgslen i det omfang at nogle forbrugere grundet inflationen ændrer indkøbsadfærd og skifter til enten billigere økologiske varer eller ikke-økologiske varer. Denne dobbelte problemstilling kan for nogle markedsaktører være ikke bare smertefuld men også fatal.

Så set på den lange bane er den økologiske afsætning særdeles sund og vital, men set på den korte bane bokser markedet lige nu med en række generende ”influenza-symptomer”. For nogle aktører en mild af slagsen, for andre aktører en virkelig hård og alvorlig tid. Og så er der heldigvis også de aktører, der helt slipper for at blive ramt, og som bare buldrer videre med markant vækst i deres økologiske afsætning.

I Økologisk Landsforenings markedsafdeling holder vi et skarpt øje med den aktuelle situation, men vi ser også fremad. For der kommer en tid efter krisen. Forbrugerne og samfundet har ikke glemt, at der er en kritisk opgave at løse, selvom mange ser sig nødsaget til at downtrade eller omprioritere for en kort periode. Vi ser en klar tendens i at økologiens værdier og de produkter, der skabes herfra, kommer til at spille en endnu mere fremtrædende rolle i en nær fremtid.

Flere artikler fra samme sektion

Økologien skal boble i alle efterskolernes gryder

60 ud af 245 efterskoler har Det Økologiske Spisemærke, så her er der et stort potentiale i at udbrede mere økologi. Det vurderer markedsafdelingen i Økologisk Landsforening, som står bag nyt magasin, der skal inspirere efterskolernes køkkener til at skrue økologi-procenten i vejret.

12-08-2022 5 minutter Det Økologiske Spisemærke

Coop 365 discount åbner sit bud på fremtidens bæredygtige butik

Biodiversitet og bæredygtighed er tænkt ind på mange niveauer i Coops nye discountbutik, som åbner fredag.

09-08-2022 2 minutter

Meny-kæden sætter ekstra fokus på økologi

Med en 20-siders tilbudsavis med økologiske varer ønsker Meny-kæden at vise, at man ikke behøver at besøge en discountbutik for at finde Ø-mærkede varer til priser, hvor alle kan være med.

09-08-2022 2 minutter Detailhandel