Annonce

Annonce

Biogasanlæg og vogn til transport af biomasse

Når andelen af biogas i det danske gasforbrug op på 75 pct. i 2030 som ventet, vil det være bemærkelsesværdigt i europæisk kontekst, mener Jeppe Danø, vicedirektør og leder af el- og gasmarkedsafdelingerne i Energinet. Foto: Marendine Ladegaard

Biogas er vokset og fylder nu mere end ventet i gassystemet

Biogasandelen i det danske gasforbrug er højere end ventet. Myndighederne forventer, at biogas udgør 100 pct. af det danske gasforbrug i 2034.

Den danske gasproduktions andel af det samlede gasforbrug er i fremgang. I 2021 udgjorde den næsten 25 pct. af det samlede gasforbrug, hvilket er en stigning på knap 4 procentpoint både i forhold til 2020 og i forhold til Energinets prognose for fem måneder siden.

Det skriver EnergiWatch.

Myndighederne vurderer endvidere ifølge EnergiWatch, at biogas i 2030 når 75 pct. af det danske forbrug og i 2034 vil dække det helt.

"Vi glæder os over, at vi ligger foran det planlagte niveau, men der er stadig lang vej at gå og mange ting, der skal lykkes. Men når vi op på 75 pct. i 2030 er det stadig bemærkelsesværdigt i europæisk kontekst," siger Jeppe Danø, vicedirektør og leder af el- og gasmarkedsafdelingerne i Energinet, til EnergiWatch.

Han tilføjer, at biogassen er med til at styrke forsyningssikkerheden, særligt i en tid hvor de danske gaslagre har været under det kritiske niveau.

"Jeg ville meget nødig stå i en situation, hvor vi skulle undvære de 25 pct.," siger Jeppe Danø.

Størstedelen af den biomasse, der ender i de danske biogasanlæg, er husdyrgødning, mens det øvrige indhold særligt er restprodukter fra fødevareindustrien og landbruget samt husholdningsaffald. En mindre del af gassen producerer på renseanlæg.

Biogasanlæg fungerer således, at indholdet i biogastankene nedbrydes og afgasses under iltfri forhold, hvorved der dannes metan og kuldioxid. Materialet ender med at blive til afgasset biomasse, der kan anvendes som gødning på markerne, og på den måde sker der er recirkulering af næringsstofferne, der oprindeligt blev brugt til at lave mad, og atter ender på marken som næring til nye afgrøder. Gassen i anlæggene kan samtidig bruges som energi til el og fjernvarme og kan erstatte naturgas.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrevelfærd i økologien: Der er fortsat plads til forbedring

Økologisk Landsforening har talt varmt for at sende dyr ud på græs og give dem rum til at udleve en mere naturlig adfærd. Udelivet rummer dog også farer for dyrene.

05-07-2022 9 minutter Dyrevelfærd

Bag kulisserne står landbrugets avlsdyr og sulter

Landbrugets grise og kyllinger er fremavlet til at vokse hastigt, og det giver et stort behov for føde. Det betyder dog, at man må sulte millioner af avlsdyr for at begrænse deres vækst.

04-07-2022 12 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Svin

Græs er det nye spisekammer for dyr – og sandsynligvis også mennesker

Aarhus Universitet er sammen med forskere herhjemme og rundt om i Europa lige så stille ved at revolutionere fødekæden for dyr og mennesker.

30-06-2022 7 minutter Foder,   Plantebaserede fødevarer,   Forskning