Annonce

Annonce

Luftfoto af en traktor, der kører på marken

Antallet af ansøgere til Organic RDD-puljen er vokset fra 11 til 25 forskningsprojekter i løbet af fem år. Foto: Jens Bonderup Kjelsen

Rekordstor søgning til midler målrettet forskning i økologisk jordbrug

25 projekter har tilsammen søgt om 141 mio. kr. til økologi-projekter gennem ICROFS og forskningsprogrammet Organic RDD. Der er ca. 50 mio. kr. i puljen i 2022.

Interessen for at søge støtte til forskning, udvikling- og demonstration af økologisk jordbrug har igen i år været stor. 25 projekter har søgt om sammenlagt 141 mio. kr. fra Organic RDD-puljen, som koordineres af ICROFS, da ansøgningsfristen udløb den 3. maj.

I løbet af en femårsperiode er det samlede ansøgningsbeløb vokset med cirka 90 mio. kr., og antallet af ansøgere er vokset fra 11 til 25 forskningsprojekter. Ikke mindst er der sket en stor stigning af ansøgninger under det nye Organic RDD8-program, hvor hovedeffekterne er økologiens bidrag til samfundsgoder, såsom biodiversitet, klima, miljø og dyrevelfærd.

I alt er der indkommet otte ansøgninger inden for dette område i år. De 17 resterende ansøgninger er med forretningsplaner og fokus sat på både økonomiske og grønne effekter.

"Det brede ansøgningsfelt understreger behovet og interessen for at udvikle økologisektoren og dens bidrag til samfundsgoder.  ICROFS glæder sig til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien og at samarbejde med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er integrerede parter i projekterne," fortæller centerleder for ICROFS, Jakob Sehested.

Formand for ICROFS' bestyrelse Jørn Jespersen udtaler:

"Danmark har behov for denne målrettede forskningsindsats for at understøtte ambitionerne for vækst og udvikling i økologien og for økologiens bidrag til klima, natur og dyrevelfærd. Vi forventer derfor at udbyde en ny pulje af mindst samme størrelse til økologisk forskning i starten af 2023."

Ansøgningerne vil nu blive grundigt vurderet af internationale eksperter, og projekterne kan vente at få svar på deres ansøgning i december.

Organic RDD

ICROFS koordinerer på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet og i samarbejde med GUDP det danske økologiforskningsprogram Organic RDD. De økologiske forskningsprogrammer har været en hjørnesten i udviklingen af nye produkter og metoder i den økologiske sektor.

Indholdet af Organic RDD 8-opslaget er besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021. Forsknings- og udviklingsstrategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrevelfærd i økologien: Der er fortsat plads til forbedring

Økologisk Landsforening har talt varmt for at sende dyr ud på græs og give dem rum til at udleve en mere naturlig adfærd. Udelivet rummer dog også farer for dyrene.

05-07-2022 9 minutter Dyrevelfærd

Bag kulisserne står landbrugets avlsdyr og sulter

Landbrugets grise og kyllinger er fremavlet til at vokse hastigt, og det giver et stort behov for føde. Det betyder dog, at man må sulte millioner af avlsdyr for at begrænse deres vækst.

04-07-2022 12 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Svin

Græs er det nye spisekammer for dyr – og sandsynligvis også mennesker

Aarhus Universitet er sammen med forskere herhjemme og rundt om i Europa lige så stille ved at revolutionere fødekæden for dyr og mennesker.

30-06-2022 7 minutter Foder,   Plantebaserede fødevarer,   Forskning