Annonce

Annonce

Køer på stald spiser foder

Antallet af kvæg ventes at stige, hvis ikke der gribes ind politisk, vurderer Energistyrelsen i en ny fremskrivning. Foto: Colourbox

Landbrugets aftryk fylder mere og mere på Danmarks klimakonto

En ny fremskrivning viser, at landbruget om få år vil stå for næsten halvdelen af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. I 2020 lå andelen på en tredjedel. Energistyrelsen regner med, at antallet af kvæg i dansk landbrug vil stige.

I 2035 vil dansk landbrug stå for 44,88 pct. af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, hvis der ikke gribes politisk ind. Det er en stigning på ca. 7 procentpoint i forhold til 2020, da landbruget udgjorde 37,73 pct. af de danske udledninger.

Det viser en ny fremskrivning fra Energistyrelsen omtalt af bl.a. Altinget.

Tallene dækker over landbrugsprocesserne såsom håndtering af gødning og dyrenes metangasser samt landbrugsarealernes optag og udledning, men inkluderer ikke selve energiforbruget i landbruget eller gartneri, fiskeri og skovdrift.

Tallene viser imidlertid også, at landbrugets udledning faktisk ventes at falde frem mod 2035, så årsagen til, at andelen af udledningerne alligevel stiger, er, at de andre sektorers udledninger falder markant mere end landbrugets.

Ifølge Energistyrelsen ventes et fald i udledningen fra gødningshåndtering og gødskning på markerne, bl.a. som følge af de nylige politiske tiltag på området, samt et fald i udledningerne fra landbrugsarealerne, fordi kulstofrig jord udtages og vådlægges. Mineraljorderne forventes at have et CO2-optag fra 2020 til 2035, som skyldes udbyttestigning og tilførsel af halm og planterester fra bl.a. efterafgrøder.

Til gengæld regner styrelsen med et højere udslip af metan fra husdyrenes fordøjelse på grund af en forventet stigning i bestanden og øget mælkeydelse. Fra 2020 til 2030 ventes en stigning i antallet af malkekvæg fra 566.986 til 590.674 og en stigning i antal øvrige kvæg fra 1.120.575 til 1.140.204.

Flere metangasser

Energistyrelsen har også opjusteret de forventede udledninger af metan fra de danske biogasanlæg, efter at en undersøgelse sidste år viste, at anlæggenes metanudslip var højere end forventet. Lækageraten er dermed hævet fra 1 til 2,9 pct.

I rene tal udledte dansk landbrug 16,5 mio ton CO2-ækvivalenter i 2020. Medregner man landbrugets energiforbrug, skovdrift, gartneri og fiskeri var udledningen på 15,9 mio. ton CO2-ækvivalenter - altså lavere, fordi skovene optager CO2.

Tallet for landbrugsprocessernes udledning i 2035 ventes at falde til 13,2 mio. ton CO2æ. Hvis man tæller energiforbrug, skovdrift, gartneri og fiskeri med, ventes det at være på 14,4 mio. ton. Grunden til at udledningen falder, når man medregner skov i 2020, men stiger, når den medregnes i 2035, skyldes, at træernes klimagevinst svinder ind: De vil gå fra at være nettooptager til i enkelte år at være nettoudleder pga. øget høst og afbrænding af skov.

Landbrugets drivhusgasudledning*
Mio. ton CO2æ Andel af Danmarks udledning
2020 16,5 36,73 pct.
2035 13,2 43,88 pct.
Udledningen fra landbrug, skove, gartneri og fiskeri**
2020 15,9 35,39 pct.
2035 13,74 45,67 pct.
*landbrugsproduktionen og arealernes udledning og optag ekskl. energiforbruget

**landbrugsproduktionen og arealernes udledning og optag inkl. energiforbrug samt skovdrift, gartneri og fiskeri

Kilde: Energistyrelsen

Flere artikler fra samme sektion

Landbrugsstyrelsen politianmelder økolog efter kastration af grise

I otte tilfælde havde Trine Sund Kammersgaard givet den obligatoriske lokalbedøvelse ved kastration af smågrise, efter at ordineringerne var udløbet. Derfor er hun nu blevet politianmeldt. Fødevarestyrelsen overvejer en ændring af reglerne.

19-05-2022 8 minutter Svin,   Økologiregler

Dyrlægen skal konstatere, at grisen er en han, før økologen må kastrere

Økologiske svineproducenter må ikke kastrere smågrise selv, medmindre dyrlægen har konstateret, at grisen er en hangris først. Hos Trine Sund Kammersgaard frustrerer reglerne, der koster op mod 85.000 kr. om året i dyrlægeregninger.

16-05-2022 5 minutter Svin,   Dyrevelfærd

Drivgangene er den største udfordring for klovsundheden

Klovsundheden betyder meget for koens velfærd, og ifølge en specialist er det drivgangene, som er den største udfordring for økologerne. Man kan dog gøre meget for at forebygge skader.

14-05-2022 5 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Afgræsning