Annonce

Annonce

Kartoffelmark

Danske, konventionelle kartofler risikerer i år at blive sprøjtet med op til to forskellige pesticider, der normalt er forbudte. Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen giver dispensation til brugen af endnu et forbudt pesticid

Danske landmænd må i en periode i år bruge pesticidet pyraflufen-ethyl i kartofler, selv om det ikke er godkendt. Miljøstyrelsen har nemlig endnu en gang givet dispensation til brug af et ellers forbudt pesticid.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til, at konventionelle kartoffelavlere må anvende sprøjtemidlet Mizuki til nedvisning af kartofler til lagring i 2022. Midlet indeholder aktivstoffet pyraflufen-ethyl og er normalt ikke lovligt at bruge i Danmark.

Det skriver Landbrugsinfo.dk.

Mizuki anvendes til at nedvisne kartoffelplanten i forbindelse med, at man vil standse væksten, fordi kartoflerne har nået den ønskede størrelse. Det hjælper samtidig med at gøre kartoflerne mere skindfaste og nemmere at lagre og håndtere.

Ifølge Miljøstyrelsen er der ikke noget rimeligt alternativ til pesticidet, der bl.a. bærer mærkatet ’Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer’.

”Som led i sagsbehandlingen af ansøgninger om dispensation bliver der foretaget en vurdering af, hvorvidt der findes alternativer til den ansøgte anvendelse (i dette tilfælde nedvisning af lagerkartofler). Miljøstyrelsen anmoder i den forbindelse Institut for AgroØkologi ved Aarhus Universitet (AGRO) om vurdering af alternativer. I deres vurdering har AGRO vurderet kemiske såvel som ikke-kemiske alternativer og konkluderer, at der ikke findes rimelige alternativer til Mizuki til nedvisning af kartofler, der skal ligge på lager,” skriver kontorchef Jane Pedersen fra Miljøstyrelsen i en mail til Økologisk Nu.

Forbudte pesticider kan kombineres

Det er mindre end tre uger siden, at Miljøstyrelsen også gav dispensation til brugen af midlet Reglone med aktivstoffet diquat i kartofler. Det er på trods af, at diquat har været forbudt i EU de seneste tre år, og at pesticidet mistænkes for at skade hjernen.

Det har bl.a. medført kraftig kritik fra Danmarks Naturfredningsforening.

Reglone anvendes i kartofler for at standse væksten, og Mizuki kan herefter anvendes til at nedvisne stænglerne og forhindre, at planten genskyder. Ifølge Landbrugsinfo.dk er det i kartofler med stor vækstkraft nødvendigt at kombinere nedvisning og vækststandsning.

Kombinationen af de to midler skyldes formentlig, at man er nødt til at begrænse dosis af Reglone, men det betyder samtidig, at danske, konventionelle kartofler i år risikerer at blive sprøjtet med to forskellige pesticider, der normalt er forbudte.

”Det er rigtigt, at Mizuki skal kombineres med Reglone for at opnå den nødvendige effekt på afgrøden – det skal dog i den sammenhæng nævnes, at midlerne skal anvendes på forskellige tidspunkter (dvs., de udbringes ikke på samme tidspunkt). I Miljøstyrelsens miljøvurdering er det af samme årsag også forudsat, at de to midler anvendes i samme vækstsæson, hvorfor der er taget højde for midlernes samlede belastning af miljøet,” skriver Jane Pedersen.

Miljøstyrelsen oplyser, at den desuden har fastsat en række risikobegrænsende foranstaltninger i dispensationen, som sikrer, at anvendelsen af Mizuki og Reglone i kombination ikke udgør en risiko for miljø og sundhed.

Flere artikler fra samme sektion

EU-kommissær vil ikke ændre antibiotikaregler

EU vil ikke ændre eller dispensere for reglerne om veterinære lægemidler trods dansk bekymring for stigende antibiotikaforbrug. Det viser en aktindsigt, som Maskinbladet har fået.

09-08-2022 2 minutter EU

Dyrevelfærd i økologien: Der er fortsat plads til forbedring

Økologisk Landsforening har talt varmt for at sende dyr ud på græs og give dem rum til at udleve en mere naturlig adfærd. Udelivet rummer dog også farer for dyrene.

05-07-2022 9 minutter Dyrevelfærd

Bag kulisserne står landbrugets avlsdyr og sulter

Landbrugets grise og kyllinger er fremavlet til at vokse hastigt, og det giver et stort behov for føde. Det betyder dog, at man må sulte millioner af avlsdyr for at begrænse deres vækst.

04-07-2022 12 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Svin