Annonce

Annonce

Traktor sprøjter stubmark

Forsinkelserne skyldes bl.a., at man har modtaget omtrent 3.000 siders høringssvar fra 368 respondenter. Foto: Colourbox

Afgørelse om glyphosats skæbne udskydes

Arbejdet med en fornyelse af godkendelsen af sprøjtemidlet glyphosat trækker ud i EU. Den nuværende godkendelse forventes derfor forlænget med et år.

De to EU-agenturer, EFSA og ECHA, oplyser i en meddelelse, at arbejdet med en fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat er forsinket.

Agenturerne er ansvarlige for en såkaldt fornyelsesvurderingsrapport, som skal være færdig, før EU kan beslutte, om den nuværende godkendelse af glyphosat, som er aktivstoffet i ukrudtsmidlet Roundup, skal fornyes.

Rapporten er nu udskudt og forventes først færdig i juli 2023 frem for senere i år, som oprindeligt var planen.

Godkendelsen udløber officielt den 15. december i år, men det forventes på baggrund af forsinkelsen i godkendelsesprocessen, at den nuværende godkendelse bliver midlertidigt forlænget med ét år.

Forsinkelserne skyldes bl.a., at man har modtaget omtrent 3.000 siders høringssvar fra 368 respondenter.

EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) skal vurdere alle mulige risici, som eksponering for glyphosat kan udgøre for mennesker, dyr og miljøet. I 2015 blev glyphosat vurderet af IARC (International Agency for Research on Cancer) som værende "sandsynligvis kræftfremkaldende", men den konklusion har mødt kritik, og spørgsmålet om en fornyet godkendelse deler vandene i EU.

Tidligere i år har et flertal i Folketinget desuden vedtaget, at det fra 2024 skal være forbudt herhjemme at sprøjte med bl.a. glyphosat på både offentlige og private befæstede arealer, fordi det øger risikoen for nedsivning til grundvandet.


Flere artikler fra samme sektion

Dyrevelfærd i økologien: Der er fortsat plads til forbedring

Økologisk Landsforening har talt varmt for at sende dyr ud på græs og give dem rum til at udleve en mere naturlig adfærd. Udelivet rummer dog også farer for dyrene.

05-07-2022 9 minutter Dyrevelfærd

Bag kulisserne står landbrugets avlsdyr og sulter

Landbrugets grise og kyllinger er fremavlet til at vokse hastigt, og det giver et stort behov for føde. Det betyder dog, at man må sulte millioner af avlsdyr for at begrænse deres vækst.

04-07-2022 12 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Svin

Græs er det nye spisekammer for dyr – og sandsynligvis også mennesker

Aarhus Universitet er sammen med forskere herhjemme og rundt om i Europa lige så stille ved at revolutionere fødekæden for dyr og mennesker.

30-06-2022 7 minutter Foder,   Plantebaserede fødevarer,   Forskning