Annonce

Annonce

Økologiske grise ses på en en mark - i baggrunden går svineproducenten.

Dyr, der får lov til at komme ud under åben himmel og har mulighed for at rode i jorden, får tilgodeset adfærdsmæssige behov, som ikke kan tilgodeses i samme grad, hvis de går på stald hele livet. Arkivfoto: Friland

Et friere liv er et rigere liv

LEDER: Det er ikke bare en naiv, smuk tanke, når økologien taler om naturlighed for dyrene; forskningen viser, at flere behov hos dyrene bliver tilgodeset, når de har mulighed for at komme ud.

Velkommen til den nye udgave af vores leder.

Vi forsøger at gøre tingene lidt anderledes: Hvor det tidligere var forpersonen i Økologisk Landsforening, der skrev lederen, vil det fremover være redaktionen, som man kender det fra øvrige medier. Lederen vil fx slå et tema an, forklare en journalistisk prioritering, præsentere en af avisens artikler eller italesætte en problemstilling.

Forpersonen for Økologisk Landsforening vil stadig få taletid, men rammerne er lidt anderledes, for det vil i højere grad være budskaber, der retter sig mod foreningen og dens medlemmer, og den behøver ikke nødvendigvis at forholde sig til konkret journalistisk indhold.

Da vi trådte ind i maj, var det samtidig begyndelsen på et tre måneders langt tema om dyrevelfærd, og det ses også i vores trykte avis Økologisk Landbrug, der netop er udkommet.

Selvom økologien vægter den høje dyrevelfærd, er det ikke en hemmelighed, at også de økologiske landmænd med husdyr har deres at slås med.

Velfærdsproblemer som eksempelvis brystbensbrud hos fjerkræ, det evige dilemma om tidlig adskillelse af ko og kalv, for høj dødelighed blandt pattegrise og forekomsten af halebid er både synd for dyrene og kan give en åbning til andre aktører, der ikke vægter de økologiske principper særlig højt, men forstår at tale ind i noget, som forbrugerne ønsker løsninger på.

En nylig forbrugerundersøgelse fra USA viser, at enkelte budskaber på emballagen, såsom at dyret er opvokset uden brug af antibiotika eller »GMO-fri« påvirker indkøbet mere, end når der kun er et økologisk mærke på. Måske vil forbrugeren foretrække skrabeæg uden eller med garanteret lav forekomst af brystbensbrud (hvis det en dag kan lade sig gøre) frem for de økologiske? Og måske vil de i stigende grad vælge plantedrikken, fordi de ikke kan forlige sig med kalvedødeligheden og tidlig adskillelse af ko og kalv?

Men hvordan får man så bedst løst disse udfordringer, så man både holder dyrevelfærden på et højt niveau - og konstant søger at øge den yderligere? Vidensdeling er i hvert fald et godt sted at starte, og er der noget, medier som Økologisk Landbrug og Økologisk Nu kan, er det at dele viden; både om de problemer, som eksisterer, og hvordan de kan løses.

En af vores temaartikler handler om, hvordan øget kalvetrivsel hos Kristensen Øko ApS har været med til at nedbringe dødeligheden og sygdomsforekomsten markant, og den viser med al tydelighed, hvordan investeringer kan betale sig - både til gavn for dyrene, bedriftens medarbejdere og økonomien.

For det kan godt være, at det koster lidt på den korte bane at arbejde for højere dyrevelfærd, men når det så lykkes, betaler det sig selv tilbage på flere parametre, og man står stærkere, når konkurrencen spidser til. Ser man udelukkende på det økonomiske, er det svært at forestille sig, at bedrifter med for høj dødelighed kan klare det i længden. Og tager vi de økonomiske briller af, skylder vi under alle omstændigheder dyrene de bedst mulige betingelser for et godt liv.

I samme forbindelse ser vi også på, hvilken betydning det har for dyrenes velfærd, at de lever et mere naturligt liv ved at komme ud under åben himmel. For det er ikke bare en naiv, smuk tanke, når økologien taler om naturlighed for dyrene; forskningen viser, at flere behov hos dyrene bliver tilgodeset, når de har mulighed for at komme ud, så når kritikere peger på de risici, der følger med udelivet, kan man omvendt konstatere, at et friere liv også er et rigere liv.

Flere artikler fra samme sektion

Økologisk Landsforening: CO2-aftryk på produktniveau er urealistisk og gavner ikke klimaet

DEBAT: Et system, der foregiver at præsentere eksakte CO2-aftryk på fødevareprodukter, vil stå overfor store problemer med logistik, kontrol og dokumentation – og det vil kun være en ny hær af konsulenter, der vil tjene på det, skriver Sybille Kyed.

19-05-2022 5 minutter Debat,   Klima,   Forbrug

Vi ser kun én vej frem: forbyd brugen af syntetiske sprøjtegifte på alle landbrugsjorde

DEBAT: Flaskevand kan blive vores virkelighed, hvis vi bare bliver ved med at fortynde os ud af problemet og ikke kommer sprøjtegiftene i vores drikkevand til livs, skriver Sybille Kyed, ØL.

06-04-2022 4 minutter Debat,   Pesticider

Det er en udfordrende tid, vi står i

LEDER: Krigen i Ukraine har vækket minder om tider, vi troede var ovre. Lige nu prøver vi i fællesskab at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores ukrainske medborgere.

01-04-2022 4 minutter Leder