Annonce

Annonce

Solcellepark

Særligt får synes egnede til at afgræsse solcelleparker, mens erfaringerne med andre husdyr er noget mere sparsomme, men der er potentiale til, at det også kan kombineres i kanin- og fjerkræproduktioner. Foto: Colourbox

Nyt notat: Solceller kan godt kombineres med landbrugsdrift

En af de store gevinster ved afgræsning i solcelleparker er adgangen til skygge, som for de fleste husdyr har stor betydning for deres velfærd i varme perioder. Det mindsker varmestress, og de udenlandske erfaringerne viser, at dyrene gerne opholder sig under panelerne.

Dette er en nyhed fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Den er ikke journalistisk bearbejdet af redaktionen.

Solceller er på fremmarch både i Danmark og internationalt. Ved at kombinere solcelleparkerne med afgræsning med fx får kan man opnå en dobbelt udnyttelse af arealet og sikre, at det ikke går ud af landbrugsproduktionen.

I Danmark er ’solcelleafgræsning’ endnu en sjældenhed, men forskning og erfaringer fra bl.a. USA og Tyskland viser, at der synes at være en potentiel stor gevinst ved at kombinere husdyrhold og solceller.

Det er konklusionen i et nyt notat, som Sarah-Lina Aagaard Schild, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, har udarbejdet. En af de store gevinster ved afgræsning i solcelleparker er adgangen til skygge, som for de fleste husdyr har stor betydning for deres velfærd i varme perioder. Det mindsker varmestress, og de udenlandske erfaringer viser, at dyrene gerne opholder sig under panelerne.

"Gevinsterne gælder såvel klimabelastning og dyrevelfærd som udnyttelsen af jordressourcen. Vi har et begrænset areal, og det er kun en fordel, hvis man både kan have en energiproduktion og produktion af fødevarer på samme areal," siger Sarah-Lina Aagaard Schild.

Velegnet til mindre husdyr

Særligt får synes egnede til at afgræsse solcelleparker, mens erfaringerne med andre husdyr er noget mere sparsomme. Der er dog lavet undersøgelser af potentialet i kaninproduktion under solceller. Arealet under panelerne kan også have et særligt potentiale i fjerkræproduktionen, påpeger Sarah-Lina Aagaard Schild.

"I Danmark ser vi stigende brug af mobile hønsehuse, og kombinationen af disse med solceller er interessant, fordi den umiddelbare adgang fra hønsehus og ind under solcellepanelerne kunne sikre hønsenes adgang til udearealer i perioder med fugleinfluenza. Det forudsætter dog, at der er passager, som er brede nok til, at hønsehusene kan køre der," forklarer Sarah-Lina Aagaard Schild.

Flere artikler fra samme sektion

Der er penge i at planlægge sin mark i god tid

FAGLIGT TALT: Det er nu, man skal følge op på 2022-sæsonen og vurdere, hvad man skal arbejde med, inden næste sæson begynder.

05-07-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl

Økologisk gods på Djursland viser, hvordan naturhensyn i landbruget øger biodiversiteten

Stenalt Gods, der har været drevet økologisk i snart 25 år, tager særlige hensyn til insekterne og fuglene, og det kan ses på dyrelivet.

04-07-2022 2 minutter Nyt fra Icoel,   Biodiversitet,   Natur

Nyt værktøj skal udvikle bæredygtig griseproduktion

KRONIK: Økologiske landmænd vil gerne bidrage med mindre drivhusgasproduktion, og en af måderne at gøre det på er at bruge foder med et mindre klimaaftryk.

29-06-2022 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Svin