Annonce

Annonce

Pesticider udgør en risiko for bikolonier, lyder det fra en forsker efter et nyt studie har vist, at unge bier kan blive udviklingshæmmede, hvis de eksponeres for imidacloprid.

Ny forskning: Pesticid gør biernes hjerne mindre

Bier, der eksponeres for en vidt udbredt insektgift, bliver udviklingshæmmede, viser et nyt studie.

Unge humlebier, der udsættes for den udbredte insektgift imidacloprid, får hæmmet deres hjerneudvikling og indlæringsevne. Også voksne bier, der eksponeres, bliver påvirket negativt. Det viser et nyt studie publiceret i tidsskriftet Proceedings of The Royal Society B.

"Det bekymrende i denne sag er, at når unge bier får føde fra pesticidholdig føde, medfører det, at visse dele af hjernen vokser mindre, hvilket betyder, at de som ældre får mindre og udviklingshæmmede hjerner; en konsekvens der lader til at være permanent og irreversibel," siger studiets hovedforsker dr. Richard Gill fra Department of Life Sciences, Imperial College London, til universitetets hjemmeside.

"Disse fund viser, hvordan kolonier kan blive påvirket af pesticider uger efter eksponering, idet de unge bier bliver voksne, som måske ikke er i stand til at indsamle føde på hensigtsmæssig vis. Vores arbejde understreger behovet for retningslinjer mht. brugen af pesticider, hvor man tager denne form for eksponering i betragtning," tilføjer han.

I studiet blev bier tildelt en nektarerstatning med imidacloprid i doser, der er realistiske i landbrugsafgrøder og vilde blomster. I takt med biernes udvikling testede man deres indlæringsevne og skannede deres hjerne ved hjælp af mikro-CT-teknologi.

Resultaterne blev sammenlignet med bier, der ikke fik pesticidrester, og andre bier, der kun fik pesticidrester én gang. Det viste, at bierne, der blev udsat for pesticidrester som helt unge havde en "signifikant" hæmmet indlæringsevne.

Ifølge forskerne giver deres fund en forklaring på, hvorfor tidligere studier har vist, at kolonier først oplever problemer flere uger efter pesticideksponering.

"Der er stigende evidens for, at pesticider kan akkumulere sig i bikolonier. Vores studie viser de risici, der er for individer, som vokser op i et sådant miljø, og at en kolonis fremtidige arbejdergruppe kan blive påvirket uger efter deres første eksponering," siger studiets hovedforfatter, dr. Dylan Smith, til universitetets hjemmeside.

Han er overbevist om, at pesticider er en klar årsag til, at de vilde bier er i tilbagegang.

"Pesticider udgør en risiko for disse kolonier. De hæmmer arbejderbierne, som dernæst skal forholde sig til ændringer i arealbruget og ekstremvejr," siger han til CNN.

Imidacloprid er forbudt at bruge i EU, men er vidt udbredt i den øvrige del af verden, og EU tillader import af fødevarer sprøjtet med midlet.

Flere artikler fra samme sektion

Landbrugsstyrelsen politianmelder økolog efter kastration af grise

I otte tilfælde havde Trine Sund Kammersgaard givet den obligatoriske lokalbedøvelse ved kastration af smågrise, efter at ordineringerne var udløbet. Derfor er hun nu blevet politianmeldt. Fødevarestyrelsen overvejer en ændring af reglerne.

19-05-2022 8 minutter Svin,   Økologiregler

Dyrlægen skal konstatere, at grisen er en han, før økologen må kastrere

Økologiske svineproducenter må ikke kastrere smågrise selv, medmindre dyrlægen har konstateret, at grisen er en hangris først. Hos Trine Sund Kammersgaard frustrerer reglerne, der koster op mod 85.000 kr. om året i dyrlægeregninger.

16-05-2022 5 minutter Svin,   Dyrevelfærd

Drivgangene er den største udfordring for klovsundheden

Klovsundheden betyder meget for koens velfærd, og ifølge en specialist er det drivgangene, som er den største udfordring for økologerne. Man kan dog gøre meget for at forebygge skader.

14-05-2022 5 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Afgræsning