Annonce

Annonce

Trine Sund Kammersgaard med grise

Landbrugsstyrelsen skriver i sin politianmeldelse af Trine Sund Kammersgaard, at den betegner overtrædelsen som grov og anmoder samtidig politiet om, at hun indstilles til en bøde på "ikke under kr. 2.400". Arkivfoto: Irene Brandt-Møller

Landbrugsstyrelsen politianmelder økolog efter kastration af grise

I otte tilfælde havde Trine Sund Kammersgaard givet den obligatoriske lokalbedøvelse ved kastration af smågrise, efter at ordineringerne var udløbet. Derfor er hun nu blevet politianmeldt. Fødevarestyrelsen overvejer en ændring af reglerne.

Økologisk svineproducent Trine Sund Kammersgaard er blevet politianmeldt af Landbrugsstyrelsen. Det sker på baggrund af en økologikontrol i september sidste år på hendes bedrift ’Trynen i Jorden’.

Fra november 2020 til kontrolbesøget har Trine Sund Kammersgaard i otte tilfælde fået ordineret lokalbedøvelse af en dyrlæge i forbindelse med kastration af smågrise, hvor præparatet har været anvendt i længere tid end de fem dage, ordineringerne var gældende.

”Det kommer noget bag på mig, at politiet skal involveres, og det tog mig lige et par dage at sunde mig på det. Det er rigtig ubehageligt, når man synes, at man bare passer sit arbejde,” siger hun, efter at styrelsen den 5. maj har orienteret hende om sagens udvikling.

Landbrugsstyrelsens politianmeldelse kommer under to uger efter, at avisen Økologisk Landbrug skrev om Trine Sund Kammersgaards kritik af reglerne for ordinering af smertelindring i forbindelse med kastration af økologiske smågrise.

Dyrlægen skal på besøg

I økologien er der ikke noget, der hedder besætningsdiagnoser. Derfor må man f.eks. ikke flokmedicinere med antibiotika, som man må i den konventionelle svineproduktion, men samtidig betyder det, at dyrlægen skal se alle hangrise, før der kan ordineres smertelindring ved kastration. Ordineringen gælder kun i fem til syv dage for økologer, mens den gælder i 50 dage for de konventionelle.

Landmændene må kun selv kastrere, når smågrisene er mellem to og syv dage gamle, og da der i praksis er faringer så godt som hver uge, så betyder det et ugentligt visit af dyrlægen – alene for at ordinere den i øvrigt lovpligtige smertelindring ved kastration.

Det koster ifølge Trine Sund Kammersgaards egne beregninger op mod 85.000 kr. årligt efter dyrlægens takster på hendes bedrift med 50 søer. Hun kritiserer reglerne, fordi de har høje omkostninger for især mindre bedrifter, der normalt ikke har hyppige dyrlægebesøg.

Da kontrolløren fra Landbrugsstyrelsen kom forbi i september sidste år, havde Trine Sund Kammersgaard ikke i alle tilfælde overholdt reglerne. Til at starte med beskrev Landbrugsstyrelsen overtrædelsen som ”veterinære lægemidler opbevares på bedriften efter endt behandling”.

Den formulering er sidenhen ændret til ”selvmedicinering”, og det er det forhold, der er politianmeldt.

Kalder det grov overtrædelse

Midt- og Vestjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke be- eller afkræfte, om man har modtaget en anmeldelse om selvmedicinering. Landbrugsstyrelsen ønsker heller ikke at oplyse, om sagen er overdraget til politiet.

Økologisk Nu er dog i besiddelse af anmeldelsen af Trine Sund Kammersgaard, der er adresseret til Midt- og Vestjyllands Politi med Landbrugsstyrelsen som afsender.

”Vi ser med alvor på overtrædelsen, som vi karakteriserer som grov,” skriver Landbrugsstyrelsen bl.a. i politianmeldelsen, der er på syv sider i alt.

Landbrugsstyrelsen skriver endvidere i anmeldelsen, som formelt kaldes en anmodning om tiltalerejsning, at styrelsen anmoder om, at Trine Sund Kammersgaard indstilles til en bøde på ”ikke mindre end kr. 2.400”.

Det er helt i hegnet, og det kan jo ikke være meningen, at dyrlægen tjener flere penge på min bedrift, end jeg selv gør.

— Trine Sund Kammersgaard, økologisk svineproducent

Ifølge anmeldelsen anser styrelsen det som en skærpende omstændighed, at der er tale om mange grise. Landbrugsstyrelsen skønner, at der er anvendt smertelindring ved kastration af mellem 115-161 smågrise uden ordinering.

”Jeg fornemmer flere fejl i kontrolrapporten, hvilket nok skyldes de mange led i sagsbehandlingen. For eksempel har jeg skrevet antallet af grise per kuld i logbogen, men ikke hvor mange af dem, der var hanner. De er så alle sammen blevet til hanner i rapporten,” siger Trine Sund Kammersgaard.

Landbrugsstyrelsen skriver f.eks. i brevet til politiet, at der i uge 30 2021 er kastreret 17 grise tilhørende so nr. 134, selvom det senere i brevet konkluderes, at der generelt var fem til syv hangrise pr. kuld.

”Der er også uger, hvor de mener, jeg har overtrådt reglerne, fordi jeg kun har skrevet ugenummer for kastration. Ordineringerne har kun været gældende i fem dage og ikke i en hel uge, så derfor vurderer de det som om, at alle grisene den uge var kastreret i de sidste to dage. Det er skåret meget skarpt,” siger Trine Sund Kammersgaard.

Ingen administrativ bøde

Fordi Trine Sund Kammersgaard ikke har været præcis nok i sin logbog, har hun også fået en indskærpelse af reglerne. Det gælder også, når hun har noteret tilbageholdelsestiden, som for økologer er på ti dage – det vil sige, at grisene ikke må slagtes før ti dage, efter at de har fået bedøvelsen, hvilket dog ikke har den store betydning, da grise ikke bliver slagtet, når de kun er tre uger gamle.

”Jeg havde skrevet 14 dage som tilbageholdelsestid, så jeg var sikker på, at alle grise overholdt tilbageholdelsen. Det må man så ikke, og man må faktisk ikke engang skrive 10 dage - man skal skrive ’2 x 5 dage’ for at tydeliggøre, at der er dobbelt-tilbageholdelsestid for økologiske grise,” siger hun og understreger, at der ikke har været fare for hverken dyrevelfærd eller fødevaresikkerhed.

Indskærpelsen fremgår af afgørelsesbrevet for økologikontrollen, som Økologisk Nu har set.

Trine Sund Kammersgaard er træt af, at politiet skal involveres, og undrer sig over, at Landbrugsstyrelsen ikke kan fastsætte en administrativ bøde. Styrelsen oplyser, at det ikke er altid, det er en mulighed.

”Vi kan ikke kommentere på den konkrete sag, men helt grundlæggende er vi nødt til at lave en tiltalerejsning overfor politiet, når vi mener, at sanktionen for en overtrædelse er nødt til at være en større eller mindre bøde. Baggrunden er, at vi ikke har tilstrækkelig lovhjemmel til at kunne udskrive administrative bøder på alle områder af økologireglerne,” siger Inger Løn, der er teamleder i Landbrugsstyrelsen.

Vil have ændret reglerne

Trine Sund Kammersgaard mener, at hendes sag understreger behovet for en ændring af lovgivningen.

”Jeg skal nok betale min bøde, for jeg har brudt reglerne, men det her kan udelukke, at vi kan have små økologiske besætninger i Danmark. Det er helt i hegnet, og det kan jo ikke være meningen, at dyrlægen tjener flere penge på min bedrift, end jeg selv gør,” siger hun og tilføjer:

”Vi har virkelig behov for, at økologer må opbevare smertemiddel i 50 dage. Vi har brug for opbakning fra Økologisk Landsforening og økologisektionen, så vi i fælles front forhåbentlig kan få forslaget igennem.”

Hos Økologisk Landsforening oplyser landbrugs- og fødevarepolitisk chef Sybille Kyed, at man allerede forsøger at presse på.

 ”Vi mener i Økologisk Landsforening, at der er et stort behov for at finde en løsning. Vi har tidligere bragt problemstillingen op for Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, og det er et behov, vi har gentaget i vores indspil til et nyt fødevareforlig og til veterinærforliget, som begge skal genforhandles i år,” siger hun.

Bliver måske lovligt

Landbrugsstyrelsen ønsker ikke at svare på generelle spørgsmål om reglerne, men henviser til Fødevarestyrelsen, som nu vil overveje en ændring af reglerne.

’’Fødevarestyrelsen vil, i forbindelse med fødevarefolig V og småskalapakken, overveje at lave en ændring til § 31, stk. 1 og 2 i dyrlægebekendtgørelsen, således at ordineringsperioden forlænges for receptpligtige lægemidler til lokalbedøvelse og smertebehandling af pattegrise forud for kastration, til 50 dage for svinebesætninger uden sundhedsrådgivningsaftale og for svinebesætning med basisaftale om sundhedsrådgivning. Lægemidlerne skal fortsat ordineres ved et besøg i besætningen, men må herefter opbevares og anvendes i besætningen efter dyrlægens anvisning i 50 dage,” skriver Fødevarestyrelsen i et svar til Økologisk Nu.

Det svar vækker glæde i Økologisk Landsforening.

”Det er meget glædeligt at høre, at Fødevarestyrelsen overvejer at tage det med i fødevareforliget. Jeg håber meget, de også gør det, og at det ikke bliver ved overvejelsen. Vi ved fra sidst, det var oppe at vende, at der er en risiko for, at Landbrugsstyrelsen stiller sig i vejen for, at den nye mulighed kan anvendes hos økologer. Det håber vi, at vi får løst. Anvendelsen af smertestillende midler i forbindelse med kastration er obligatorisk, så der er ikke noget at tage stilling til for dyrlægen,” siger Sybille Kyed.

Hvis ordineringerne allerede havde været gældende i 50 dage, havde størstedelen af Trine Sund Kammersgaards overtrædelser i politianmeldelsen ikke været ulovlige.

Flere artikler fra samme sektion

Der er penge i at planlægge sin mark i god tid

FAGLIGT TALT: Det er nu, man skal følge op på 2022-sæsonen og vurdere, hvad man skal arbejde med, inden næste sæson begynder.

05-07-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl

Økologisk gods på Djursland viser, hvordan naturhensyn i landbruget øger biodiversiteten

Stenalt Gods, der har været drevet økologisk i snart 25 år, tager særlige hensyn til insekterne og fuglene, og det kan ses på dyrelivet.

04-07-2022 2 minutter Nyt fra Icoel,   Biodiversitet,   Natur

Nyt værktøj skal udvikle bæredygtig griseproduktion

KRONIK: Økologiske landmænd vil gerne bidrage med mindre drivhusgasproduktion, og en af måderne at gøre det på er at bruge foder med et mindre klimaaftryk.

29-06-2022 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Svin