Fagligt talt

Pas på Close Up-køerne i varmen - det vil hjælpe den kommende kalv

FAGLIGT TALT: Kalve født om efteråret klarer sig ofte ringere, end kalve født på andre tidspunkter. Det er derfor lige så vigtigt, at man tænker over at afhjælpe varmestress hos Close Up-køerne som hos de malkende.

12-07-2022 2 minutter Fagligt talt,   Kvæg,   Dyrevelfærd

Stribedyrkning - hvad er det og hvorfor?

FAGLIGT TALT: Forsøg viser, at stribedyrkning giver mere stabile udbytter i økologiske systemer, og i konventionelle systemer kan det være med til at sænke forbruget af pesticider.

07-07-2022 4 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark

Der er penge i at planlægge sin mark i god tid

FAGLIGT TALT: Det er nu, man skal følge op på 2022-sæsonen og vurdere, hvad man skal arbejde med, inden næste sæson begynder.

05-07-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl

Vikke eller ikke?

FAGLIGT TALT: Vikken gror godt til i foråret og kan derfor være med til at øge proteinindholdet i første slæt og formentlig også give et højere udbytte - men kun første slæt for vikken skyder ikke igen.

10-06-2022 3 minutter Fagligt talt,   Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl,   Foder

En særlig form for afgræsning er ved at komme på mode

FAGLIGT TALT: Flere økologer forsøger i år med såkaldt leder-følger-afgræsning for at fastholde holdopdeling af køerne også i afgræsningssæsonen.

23-05-2022 4 minutter Fagligt talt,   Afgræsning

Kend dit plantetal

FAGLIGT TALT: Særligt i bælgsæd, hvor tusindkornsvægten varierer meget, er det vigtigt at holde styr på, at man får sået den rette mængde ud, så der hverken bliver for få eller for mange planter.

11-05-2022 2 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Planteavl

Det koster at udsætte såning af vårsæd

FAGLIGT TALT: Forsøg viser, at vårsæd giver merudbytte ved at komme tidligt i jorden, og det er jordens tjenlighed, der afgør tidspunktet for såning.

25-03-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØRD

Afgræsning: Sådan skal de nye regler forstås

FAGLIGT TALT: Intentionen med en ændring i økologivejledningen er, at der skal afgræsses i videst muligt omfang. Kontrollen vil altid lave en konkret vurdering i den enkelte situation.

24-03-2022 3 minutter Fagligt talt,   Kronik,   Afgræsning,   Økologiregler

Sådan får du succes med lupin

FAGLIGT TALT: Det er vigtigt at udvælge de rette marker, når man vil dyrke lupin. Hvis marken f.eks. har en høj kvælstofpulje, så vil afgrøden få kamp til stregen fra ukrudtet.

18-02-2022 2 minutter Fagligt talt,   Planteavl

Forrige Side 1 af 7 Næste